Strani jezici

UPIŠI KURS STRANOG JEZIKA U CENTRU DIALOG

Koji te jezik zanima?

NJEMAČKI JEZIK

ENGLESKI JEZIK

TALIJANSKI JEZIK

U centru DIALOG najviše pozornosti pridajemo komunikaciji, i to pomoću CLT (Communicative Language Teaching) metode.

strani jezici eudialog2
Ova metoda usmjerena je na podučavanje polaznika kako komunicirati na stranom jeziku u situacijama koje su svakodnevne i česte.

Podučavaju se pojmovi kao što su vrijeme, udaljenost, lokacije i postavljanje raznih upita. Polaznika se podučava snalaženju u situacijama koje mogu sresti tokom putovanja i boravka u stranoj zemlji.

Naša je misija da na jedan zabavan način i opušten pristup usvojite nova znanja iz stranih jezika.

Cilj nam je da spojite ugodno sa korisnim, tj. da uživate u učenju stranih jezika, a da stečeno znanje primijenite prilikom zaposlenja.

strani jezici eudialog1

Tečaj stranog jezika – opisi razina

A1.1 + A1.2 - Kurs za polaznike bez predznanja jezika

Opis kursa: predstavljanje, osnovno opisivanje lokacije i snalaženje u gradu, jednostavni razgovori sa porodicom i poznanicima, razgovori o odjeći, hrani i dnevnim aktivnostima, opisivanje vremenskih uslova, zdravlje, hobiji, interesi,…

Nakon savladanog nivoa A1 moći ćete da razumijete i upotrebljavate svakodnevne izraze i osnovne fraze, predstaviti sebe i druge te pitati privatna pitanja (gdje neko živi, koga zna, što posjeduje) te na ta pitanja odgovoriti, jednostavno komunicirati s nekime ako osoba priča jasno i polako.

A2.1 + A2.2 - Kurs za polaznike kojima je znanje jezika na nivou A1

Opis kursa: pričanje događaja u prošlosti, zanimljivih priča, važnih prekretnica, raspravljanje o putovanjima, odmorima i destinacijama, razgovaranje o filmovima, osnovna socijalizacija na poslu, prisustvovanje poslovnim sastancima o poznatim temama,…

Nakon savladanog nivoa A2 moći ćete da razumijete rečenice i učestale izraze vezane za osnovne lične i porodične informacije, kupovinu, lokaciju na kojoj se nalazite, zaposlenje; moći ćete razgovarati u vezi jednostavnih i rutinskih zadataka te jednostavno opisati iskustva i neposrednu okolinu.

B1.1 + B1.2 - Kurs za polaznike kojima je znanje jezika na nivou A2

Opis kursa: raspravljanje o privatnim i profesionalnim aspiracijama, dogovaranje razgovora za posao i učestvovanje u njemu, opisivanje obrazovanja i planova za buduće osposobljavanje, razgovaranje o muzici, televizijskim programima, zdravim navikama, raspravljanje o sigurnosti na radnom mjestu te objašnjavanje pravila vezanih za to.

Nakon savladanog nivoa B1 moći ćete razumjeti glavni smisao poznatih tema s kojima biste se mogli susretati na poslu, u školi, u slobodnom vremenu, moći ćete se snaći u većini situacija koje se dogode za vrijeme putovanja, opisati iskustva i događaje, aspiracije i ukratko ponuditi objašnjenja i razloge za mišljenja i planove.

B2.1 + B2.2 - Kurs za polaznike kojima je znanje jezika na nivou B1

Opis kursa: učestvovanje na sastancima vezanima za Vaše područje stručnosti, razgovaranje o privatnim finansijama i sposobnost davanja savjeta prijateljima i kolegama o njihovim finansijama, razgovaranje o privatnom i profesionalnom životnom stilu, obrazovanju, iskustvu, privatnim prednostima i manama, upotrebljavanje prikladnog registra u društvenim situacijama.

Nakon savladanog nivoa B2 moći ćete razumjeti glavne teme složenih tekstova, spontano i djelomično tečno komunicirati sa izvornim govornicima, sastavljati tekstove na velik broj tema te u njima objasniti svoje stajalište, kao i prednosti i nedostatke određenih tema rasprave.

C1.1 + C1.2 - Kurs za polaznike kojima je znanje jezika na nivou B2

Opis kursa: raspravljanje o društvenim problemima i mogućim rješenjima za te probleme, razumijevanje različitih stilova komunikacije (direktna, indirektna, formalna, neformalna), raspravljanje o temama vezanima za kvalitet života, ravnotežu poslovnog i privatnog života, učestvovanje u raspravama o očuvanju, održavanju i zaštiti okoliša.

Nakon savladanog nivoa C1 moći ćete razumjeti širok spektar zahtjevnih i težih tekstova, tečno i spontano izraziti svoje ideje, jezik upotrebljavati fleksibilno i učinkovito u zavisnosti od društvene, akademske i profesionalne svrhe, sastaviti jasan i strukturisan tekst o složenim temama.

Prijava na testiranje razine znanja

    Izaberite jezik*