Prevođenje

DIALOG vrši usluge pismenog i usmenog prevođenja:

 

  • izvoda iz matičnih knjiga
  • uvjerenja
  • pravne dokumentacije
  • medicinske dokumentacije
  • stručnih i tehničkih tekstova
  • poslovne korespondencije
  • konsekutivno i simultano prevođenje

Točnost i kvaliteta

Točnost i kvaliteta

Naši su prijevodi kvalitetni i točni te za nas prevode isključivo stručni i profesionalni prevoditelji s bogatim iskustvom.

Poštovanje rokova

Poštovanje rokova

Poštujemo dogovorene rokove i svim klijentima prijevode uvijek isporučujemo na vrijeme! Odgovorni smo i savjesni u poslovanju.

Besplatna procjena

Besplatna procjena

Za besplatnu procjenu cijene prevoda pošaljite nam svoj dokument na: 

edukacije@dialog-group.eu

Cijena prevoda i računanje kartica teksta

Kada se određuje cijena prevoda prvo je potrebno znati treba li Vam prevod ovjeriti ili ne. Kada se radi o prevodu rodnog lista, diplome, potvrde o nekažnjavanju i sličnih službenih isprava najčešće je potreban ovjereni prevod. Svakako prethodno pitajte osobu ili službu koja zahtjeva izradu prevoda kako ne biste nepotrebno plaćali veću cijenu.
Također, za stalne klijente i veće narudžbe postoji mogućnost popusta.

PROVJERI CIJENE PREVODA

Kartica teksta

U prevođenju stranica teksta nije standardna veličina jer količina teksta na stranici zavisi od naziva i veličine fonta, margina, proreda i sličnog. Na jednoj stranici može biti jedna riječ, a može ih biti 15 000. U svrhu usklađivanja količine teksta postoji standardizovana mjera koja se naziva kartica teksta, a računa se prema broju znakova. Jedna kartica teksta sadrži 1500 znakova s prazninama i računa se kompjuterski (tako da i sami možete izračunati koliko kartica teksta sadrži Vaš dokument; program Word to može jednostavno odraditi).
Također, u svrhu standardizacije cijena i usklađivanja ponude, svaki prevod kraći od jedne kartice računamo kao jednu karticu, a sve više od toga zaokružujemo na pola. Dakle, bilo da imate za prevod 0,3 ili 0,8 kartice, obračunavamo to kao jednu karticu. S druge strane, ako imate 14,3 kartice, to ćemo zaokružiti na 14,5, a ako imate 14,8 kartice, obračunavat ćemo ih kao 15 kartica. Cijena prevoda najviše zavisi od broju kartica u tekstu.

Stručni tekstovi

Budući da nisu svi tekstovi jednaki, a složenost teksta raste u stručnoj tematici, osnovnu cijenu prevoda uvećavamo za 20 % kada se radi o stručnim tekstovima.

Hitni prevodi

Naša praksa s hitnim prevodima uglavnom ovisi o dogovoru s klijentom. U većini slučajeva moguće je postići nešto što je optimalno i za Vas i za nas, a povišena tarifa ne primjenjuje se često.

Cijena usmenog prevoda

Cijena se formira po dogovoru, a svaki se započeti sat računa kao puni sat jer je sat najmanja obračunska jedinica. Putne troškove također snosi klijent.

 

 

TEL: 00387 63 656 308
00387 66 700 755

ADRESA: Jovana Dučića 23a, 4.kat
78000 Banja Luka

Javi nam se

6 + 6 =