ÖSD ispiti

ISPITNI RED

ÖSD ispiti

ISPITNI RED

Ako su Vam ÖSD ispiti u planu, pročitajte ispitni red u nastavku kako biste bili spremni i znali što Vas čeka.

1. Prilikom prijave na ispit iz njemačkog jezika svaki kandidat dobije originalni ispitni red (Prüfungsordnung, Stand: 01.01.2023) koji je propisala ÖSD centrala iz Austrije, a koji je kandidat dužan poštovati. Svojom se prijavom na ispit kandidat slaže s ispitnim redom ÖSD centrale.

 

2. ÖSD ispiti dokaz su o poznavanju njemačkog jezika, sastavljeni su na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i sastoje se od četiri vještine:
– Čitanje i razumijevanje pročitanog (Lesen/Leseverstehen)
– Slušanje i razumijevanje odslušanog (Hören/Hörverstehen)
– Pisanje (Schreiben)
– Vještina konverzacije (Sprechen)

 

3. Na ispit se može prijaviti svaka osoba koja nema zabranu izlaska na ispit.

 

4. Prije ispita osoblje centra DIALOG ima pravo utvrditi identitet osobe koja je izašla na ispit. Ako nakon kontrole dokumenata nije moguće potvrditi identitet, preduzimaju se mjere koje je propisala ÖSD centrala iz Austrije (Prüfungsordnung, Stand: 01.01.2023).

 

5. Ni mobilni telefoni ni sve vrste materijala za učenje jezika ne smiju se unositi u školu u toku cijelog pismenog ispita, pripreme za usmeni i samog usmenog ispita. Ako netko od kandidata unese nešto od zabranjenog u školu, bit će odstranjen sa ispita.

 

6. Jakne, torbe i ostale lične stvari kandidata moraju biti odložene na mjesto koje je predviđeno za to.

 

7. Kandidati koji polažu B2 i C1 mogu koristiti rječnike tokom cijelog ispita (C1 jednojezični rječnik).

 

8. Prije ispita vrši se i kontrola rječnika. Ako su rječnici ispisani ili se u njima nalaze bilo kakvi papiri, odmah se oduzimaju.

 

9. Isto tako, ako se kandidat na pismenom ispitu okreće ili prepisuje bit će odmah odstranjen s ispita.

 

10. PAUZA između modula:
a. Na nivou A1 i A2 nema pauze.
b. Na nivou B2 i C1 pauza se pravi isključivo nakon modula slušanje. Između modula čitanje i slušanje učionica se ne smije napuštati.
c. Kandidati na nivou B1 mogu praviti pauzu između modula.
S obzirom da pojedini dijelovi ispita traju i do 90 minuta, a prostorija se ne može napuštati, molimo kandidate da fizičke potrebe obave prije ispita.

 

11. Ako kandidat završi zadani modul prije isteka vremena, solidarisaće se i neće napuštati učionicu za vrijeme trajanja modula.

 

12. Na ispitu je obavezno pisanje hemijskom olovkom. Rad koji nije pisan hemijskom olovkom ne ocjenjuje se.

 

13. Svi pismeni i usmeni radovi odmah se nakon ispita šalju u ÖSD centralu u Austriju, gdje se i ocjenjuju. Nakon što se radovi (pismeni i usmeni) ocijene u Austriji, rezultati se dostavljaju ispitnom centru u Bosni i Hercegovini, a zatim se certifikati štampaju, takođe u Austriji. Rok za slanje certifikata iz Austrije u ispitni centar u Bosni i Hercegovini je maksimalno 6 sedmica od dana pristizanja ispitnih materijala u ÖSD centralu u Austriju.

 

14. Da bi kandidat dobio konačni certifikat (Gesamtzertifikat) mora položiti pismeni i usmeni dio ispita (kod ZB1 i ZC2 mora položiti sva četiri modula) u istom ispitnom centru i gradu, u roku od godinu dana. Ako kandidat položi samo pismeni ili samo usmeni dio ispita dobija certifikat za položeni dio ili položene module na ZB1 i ZC2.

 

15. Ako kandidat ne preuzme certifikat u roku od 6 mjeseci od datuma izdavanja, isti se vraća u centralu u Austriju i poništava.

ÖSD ispiti – Pravo na uvid u ocjenu i žalbu

  • Kandidati imaju pravo na uvid u svoju ocjenu u roku od 3 mjeseca od dana kada im je izdan certifikat, odnosno proslijeđeni rezultati ispita.
  • Uvid u ocjenu dobiva se na osnovu formulara za ocjenjivanje (Auswertungsbogen).
  • Uvid u ocjenu kandidat može dobiti samo lično, u prostorijama centra DIALOG.
  • Uvid u sam rad i Gesamtbogen nije moguć. Zabranjeno je fotografisanje, kopiranje i skeniranje svih ispitnih materijala.
  • Kandidat ima pravo na žalbu na ocjenu u roku od 4 tjedna od dana kada mu je izdan certifikat, odnosno proslijeđeni rezultati ispita.
  • Žalbe se mogu podnijeti putem stranice www.osd.at na početnoj stranici klikom na „Kontaktieren Sie uns“
  • Žalbe se plaćaju direktno ÖSD centrali, a taksa za istu je 35€.

Ispitni red detaljnije pogledajte ovdje.

 

 

TEL: 00387 63 656 308
         00387 66 700 755

ADRESA: Jovana Dučića 23a, 4.kat
78000 Banja Luka

Javi nam se

6 + 9 =