ÖSD ispiti

ISPITNI RED

ÖSD ispiti

ISPITNI RED

Ako su Vam ÖSD ispiti u planu, pročitajte ispitni red u nastavku kako biste bili spremni i znali što Vas čeka.

1. Prilikom prijave na ispit iz njemačkog jezika svaki kandidat dobije originalni ispitni red (Prüfungsordnung, Stand: Mail 2020) koji je propisalo ÖSD središte iz Austrije, a koji je kandidat dužan poštovati. Svojom se prijavom na ispit kandidat slaže s ispitnim redom ÖSD središta.

 

2. ÖSD ispiti dokaz su o poznavanju njemačkog jezika, sastavljeni su na temelju Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) i sastoje se od četiri vještine:
– Čitanje i razumijevanje pročitanog (Lesen/Leseverstehen)
– Slušanje i razumijevanje odslušanog (Hören/Hörverstehen)
– Pisanje (Schreiben)
– Vještina konverzacije (Sprechen)

 

3. Na ispit se može prijaviti svaka osoba koja nema zabranu izlaska na ispit.

 

4. Prije ispita osoblje centra EUDIALOG ima pravo utvrditi identitet osobe koja je izašla na ispit. Ako nakon kontrole dokumenata nije moguće potvrditi identitet, poduzimaju se mjere koje je propisalo ÖSD središte iz Austrije (Prüfungsordnung, Stand: Mai 2020).

 

5. Ni mobilni telefoni ni sve vrste materijala za učenje jezika ne smiju se unositi u školu tijekom cijelog pismenog ispita, pripreme za usmeni i samog usmenog ispita. Ako netko od kandidata unese nešto od zabranjenog u školu, bit će odstranjen sa ispita.

 

6. Jakne, torbe i ostale osobne stvari kandidata moraju biti odložene na mjesto koje je predviđeno za to.

 

7. Kandidati koji polažu B2 i C1 mogu koristiti rječnike tijekom cijelog ispita (C1 jednojezični rječnik).

 

8. Prije ispita vrši se i kontrola rječnika. Ako su rječnici ispisani ili se u njima nalaze bilo kakvi papiri, odmah se oduzimaju.

 

9. Isto tako, ako se kandidat na pismenom ispitu okreće ili prepisuje bit će odmah odstranjen s ispita.

 

10. PAUZA između modula:
a. Na razini A1 i A2 nema pauze.
b. Na razini B2 i C1 pauza se pravi isključivo nakon modula slušanje. Između modula čitanje i slušanje učionica se ne smije napuštati.
c. Kandidati na razini B1 mogu praviti pauzu između modula.
S obzirom da pojedini dijelovi ispita traju i do 90 minuta, a prostorija se ne može napuštati, molimo kandidate da fizičke potrebe obave prije ispita.

 

11. Ako kandidat završi zadani modul prije isteka vremena, bit će solidaran i neće napuštati učionicu za vrijeme trajanja modula.

 

12. Na ispitu je obavezno pisanje kemijskom olovkom. Rad koji nije pisan kemijskom olovkom ne ocjenjuje se.

 

13. Svi pismeni i usmeni radovi odmah se nakon ispita šalju u ÖSD središte u Austriju, gdje se i ocjenjuju. Nakon što se radovi (pismeni i usmeni) ocijene u Austriji, rezultati se dostavljaju ispitnom centru u Hrvatskoj, a zatim se certifikati tiskaju, također u Austriji. Rok za slanje certifikata iz Austrije u ispitni centar u Hrvatskoj jest maksimalno 6 tjedana od dana pristizanja ispitnih materijala u ÖSD središte u Austriju.

 

14. Da bi kandidat dobio konačni certifikat (Gesamtzertifikat) mora položiti pismeni i usmeni dio ispita (kod ZB1 i ZC2 mora položiti sva četiri modula) u istom ispitnom centru i gradu, u roku od godinu dana. Ako kandidat položi samo pismeni ili samo usmeni dio ispita dobiva certifikat za položeni dio ili položene module na ZB1 i ZC2.

 

15. Ako kandidat ne preuzme certifikat u roku od 6 mjeseci od datuma izdavanja, isti se vraća u središte u Austriju i poništava.

ÖSD ispiti – Pravo na uvid u ocjenu i žalbu

  • Kandidati imaju pravo na uvid u svoju ocjenu u roku od 3 mjeseca od dana kada im je izdan certifikat, odnosno proslijeđeni rezultati ispita.
  • Uvid u ocjenu dobiva se na temelju formulara za ocjenjivanje (Auswertungs-, Antwort- und Bewertungsbogen).
  • Uvid u ocjenu kandidat može dobiti samo osobno, u prostorijama centra EUDIALOG.
  • Uvid u sam rad i Gesamtbogen nije moguć. Zabranjeno je fotografiranje, kopiranje i skeniranje svih ispitnih materijala.
  • Kandidat ima pravo na žalbu na ocjenu u roku od 3 mjeseca od dana kada mu je izdan certifikat, odnosno proslijeđeni rezultati ispita.
  • Kandidat šalje žalbu na ocjenu direktno ÖSD središtu, nakon što popuni formular (Einspruch).
  • Kandidat može dobiti formular za žalbu u ispitnom centru u kojem je polagao ispit.

Ispitni red detaljnije pogledajte ovdje.

 

 

MOB: 098 134 0882

ADRESA: Županijska ul. 18, 1.kat
31000 Osijek

Javi nam se

11 + 1 =