CIJENE

ÖSD ISPITI

RAZINA CIJENA
Cijeli A1 ispit 145,00 €
Cijeli A2 ispit 155,00 €
Cijeli B1 ispit 165,00 €
Cijeli B2 ispit 175,00 €
Cijeli C1 ispit 185,00 €

ÖSD ISPITI

cijeli A1 ispit      125,00 EUR                              (941,81 HRK)

pismeni dio       85,00 EUR                             (640,43 HRK)

usmeni dio       60,00 EUR                            (452,07 HRK)

cijeli A2 ispit      127,00 EUR                              (956,88 HRK)

pismeni dio       85,00 EUR                             (655,50 HRK)

usmeni dio       60,00 EUR                            (452,07 HRK)

cijeli B1 ispit           130,00 EUR                               (979,49 HRK)

CIJENA MODULA      45,00 EUR                               (339,05 HRK)

cijeli B2 ispit     165,00 EUR                           (1243,19 HRK)

pismeni dio       115,00 EUR                             (866,47HRK)

usmeni dio       70,00 EUR                            (527,42 HRK)

cijeli C1 ispit     175,00 EUR                           (1318,54 HRK)

pismeni dio       125,00 EUR                             (941,81 HRK)

usmeni dio       70,00 EUR                            (527,42HRK)

TEČAJEVI*

*U slučaju da se za tečaj u skupini prijavi manje od predviđenog minimalnog broja polaznika, organizator tečaja zadržava pravo umanjenja broja sati za prijavljeni tečaj.
Tečaj stranog jezika 235,00 EUR

PREVOĐENJE*

* mogućnost popusta za stalne klijente i veće narudžbe

Kartica teksta*

16 EUR (120, 55 HRK)

Ovjerena kartica teksta

20 EUR (150, 69 HRK)

CIJENA
Kartica teksta* 20 EUR
Ovjerena kartica teksta 25 EUR
* kartica teksta: 1500 znakova s razmacima

 

NAZOVI NAS:

Hrvatska:
098 134 0882

 

Javi nam se

14 + 7 =