CIJENE

ÖSD ISPITI

802 

BiH Hrvatska Austrija
Cijeli A1 ispit
pismeni dio
usmeni dio
255,00 KM
175,00 KM
155,00 KM
145,00 EUR (1,092.50 HRK)
95,00 EUR (715,78 HRK)
70,00 EUR (527,41 HRK)
145,00 EUR
95,00 EUR
70,00 EUR
Cijeli A2 ispit
pismeni dio
usmeni dio
255,00 KM
185,00 KM
165,00 KM
155,00 EUR (1,167.85 HRK)
105,00 EUR (791,12 HRK)
70,00 EUR (452,07 HRK)
155,00 EUR
105,00 EUR
70,00 EUR
Cijeli B1 ispit
cijena modula
255,00 KM
na upit
165,00 EUR (1,243.19 HRK)
45,00 EUR (339,05 HRK)
165,00 EUR
45,00 EUR
Cijeli B2 ispit
pismeni dio
usmeni dio
295,00 KM
245,00 KM
195,00 KM
175,00 EUR (1,318.54 HRK)
125,00 EUR (941,81 HRK)
80,00 EUR (602,76 HRK)
175,00 EUR
125,00 EUR
80,00 EUR
Cijeli C1 ispit
pismeni dio
usmeni dio
320,00 KM
265,00 KM
195,00 KM
185,00 EUR (1,393.88 HRK)
135,00 EUR (1017,16 HRK)
80,00 EUR (602,76 HRK)
185,00 EUR
135,00 EUR
80,00 EUR

ÖSD ISPITI

cijeli A1 ispit        255,00 KM
pismeni dio         175,00 KM
usmeni dio          155,00 KM

cijeli A2 ispit       255,00 KM
pismeni dio        185,00 KM
usmeni dio         165,00 KM

cijeli B1 ispit       255,00 KM

cijena modula    na upit

cijeli B2 ispit       295,00 KM
pismeni dio        245,00 KM
usmeni dio         195,00 KM

cijeli C1 ispit       320,00 KM
pismeni dio        265,00 KM
usmeni dio         195,00 KM

cijeli A1 ispit      125,00 EUR                              (941,81 HRK)

pismeni dio       85,00 EUR                             (640,43 HRK)

usmeni dio       60,00 EUR                            (452,07 HRK)

cijeli A2 ispit      127,00 EUR                              (956,88 HRK)

pismeni dio       85,00 EUR                             (655,50 HRK)

usmeni dio       60,00 EUR                            (452,07 HRK)

cijeli B1 ispit           130,00 EUR                               (979,49 HRK)

CIJENA MODULA      45,00 EUR                               (339,05 HRK)

cijeli B2 ispit     165,00 EUR                           (1243,19 HRK)

pismeni dio       115,00 EUR                             (866,47HRK)

usmeni dio       70,00 EUR                            (527,42 HRK)

cijeli C1 ispit     175,00 EUR                           (1318,54 HRK)

pismeni dio       125,00 EUR                             (941,81 HRK)

usmeni dio       70,00 EUR                            (527,42HRK)

cijeli A1 ispit        145,00 EUR
pismeni dio        95,00 EUR
usmeni dio         70,00 EUR

cijeli A2 ispit       155,00 EUR
pismeni dio        105,00 EUR
usmeni dio         70,00 EUR

cijeli B1 ispit         165,00 EUR
cijena modula    45,00 EUR

cijeli B2 ispit       175,00 EUR
pismeni dio       125,00 EUR
usmeni dio        80,00 EUR

cijeli C1 ispit      185,00 EUR
pismeni dio       135,00 EUR
usmeni dio         80,00 EUR

KURSEVI*

* ako je za kurs prijavljeno manje ljudi, cijena kursa ostaje ista, a mijenja se broj nastavnih jedinica

Kurs stranog jezika

(>7 osoba – 70

nastavnih jedinica)

CIJENA: 245,00 KM

6 osoba – 60 nastavnih jedinica

5 osoba – 50 nastavnih jedinica

4 osoba – 40 nastavnih jedinica

3 osoba – 30 nastavnih jedinica

2 osoba – 20 nastavnih jedinica

1 osoba – 15 nastavnih jedinica

Kurs stranog jezika

(>7 osoba – 70

nastavnih jedinica)

CIJENA: 185,00 EUR

(1393,88 HRK)

6 osoba – 60 nastavnih jedinica

5 osoba – 50 nastavnih jedinica

4 osoba – 40 nastavnih jedinica

3 osoba – 30 nastavnih jedinica

2 osoba – 20 nastavnih jedinica

1 osoba – 15 nastavnih jedinica

Kurs stranog jezika

(>7 osoba – 70

nastavnih jedinica)

CIJENA: 285,00 EUR

6 osoba – 60 nastavnih jedinica

5 osoba – 50 nastavnih jedinica

4 osoba – 40 nastavnih jedinica

3 osoba – 30 nastavnih jedinica

2 osoba – 20 nastavnih jedinica

1 osoba – 15 nastavnih jedinica

BiH Hrvatska Austrija
Kurs stranog jezika
(>7 osoba – 70
nastavnih jedinica)
245,00 KM 235,00 EUR (1,770.61 HRK) 385,00 EUR
6 osoba 60 nastavnih jedinica
5 osoba 50 nastavnih jedinica
4 osobe 40 nastavnih jedinica
3 osobe 30 nastavnih jedinica
2 osobe 20 nastavnih jedinica
1 osoba 10 nastavnih jedinica

PREVOĐENJE*

* mogućnost popusta za stalne klijente i veće narudžbe

Kartica teksta*

Na upit

Ovjerena kartica teksta

31,00 KM

Kartica teksta*

16 EUR (120, 55 HRK)

Ovjerena kartica teksta

20 EUR (150, 69 HRK)

Kartica teksta*

20 EUR

BiH Hrvatska Austrija
Kartica teksta* Na upit 20 EUR (150.69 HRK) 20 EUR
Ovjerena kartica teksta 31,00 KM 25 EUR (188.36 HRK)
* kartica teksta: 1500 znakova s razmacima

NAZOVI NAS:

Austrija:
067 645 003 80

Hrvatska:
098 134 0882

BiH:
066 700 755
063 656 308

Javi nam se

1 + 13 =

TEČAJ NJEMAČKOG JEZIKA EUDIALOG - MEĐUNARODNA ŠKOLA STRANIH JEZIKA U OSIJEKU Nauči njemački jezik u opuštenom okruženju s izvornim govornicima. Upisi su u tijeku, a tečajevi počinju 2. 10. 2023. Zgrabi svoju priliku! Javi se na: info@dialog-group.eu 098 134 0882 ili 031 200 966
TEČAJ NJEMAČKOG JEZIKA EUDIALOG - MEĐUNARODNA ŠKOLA STRANIH JEZIKA U OSIJEKU Nauči njemački jezik u opuštenom okruženju s izvornim govornicima. Upisi su u tijeku, a tečajevi počinju 2. 10. 2023. Zgrabi svoju priliku! Javi se na: info@dialog-group.eu 098 134 0882 ili 031 200 966
bs_BABS