Prijevod s engleskog na hrvatski jezik

by Mateja | kol 17, 2021 | Novosti | 0 comments

Iako velik broj ljudi tvrdi da zna engleski jezik i time smatra da zna prevesti što god je potrebno, to možda i nije tako. Velika je količina stvari na koje trebamo obratiti pozornost kada radimo prijevod s engleskog jezika. Doslovno prevođenje u većini slučajeva ne dolazi u obzir. Međutim, čak se i iskusnim prevoditeljima zna potkrasti greška u nedostatku sna ili kada su u žurbi. Pogledajmo, stoga, najčešće greške u prijenosu teksta s jednog jezika na drugi i naučimo nešto iz toga. 

Veliko slovo 

U engleskom se jeziku veliko početno slovo puno češće upotrebljava nego što je to slučaj u hrvatskom jeziku. Osim naziva dana u tjednu, školskih predmeta, ktetika i jezika, na engleskom se jeziku neke riječi u višerječnim vlastitim imenima pišu velikim slovom. Vrlo je jednostavno nepažnjom automatski napisati veliko slovo tamo gdje ne ide ako je u originalu isto tako napisano. Promotrimo primjere: 

Engleski primjer Hrvatski primjer 
Wednesday, Thursday srijeda, četvrtak 
Mathematics, Physics matematika, fizika 
Croatian, French, German hrvatski, francuski, njemački 
The Catcher in the Rye Lovac u žitu 
European Union Europska unija 
the Milky Way Mliječni put / Mliječna staza 

Pasiv 

U engleskom je jeziku uistinu česta i normalna upotreba pasivnih konstrukcija u svakodnevnom govoru, dok u hrvatskom jeziku pasiv treba izbjegavati. Time dolazi do grešaka kada radimo prijevod s engleskog jezika koje se u nepažnji mogu jednostavno previdjeti.  

… award given by the president of the organisation… 

… nagrada dodijeljena od strane predsjednika organizacije … 

… nagrada koju je dodijelio predsjednik organizacije … 

… the number of sales requested by his boss … 

… broj prodaja zahtijevanih od njegovog šefa … 

… broj prodaja koje njegov šef zahtijeva  

Grupiranje glagola ili prijedloga 

Još iz osnovne škole znamo da se imenice, zamjenice, pridjevi i brojevi slažu po rodu broju i padežu. Međutim, budući da u engleskom jeziku ne postoje padeži kakvi su kod nas, znaju se potkrasti greške kada radimo prijevod s engleskog jezika kada se nekoliko glagola ili prijedloga grupira ispred jedne imenice ili zamjenice. Ako se svaki od glagola ili prijedloga ne slaže s imenicom, potrebno je imenicu ponoviti za svaki glagol ili prijedlog ili je zamijeniti odgovarajućom zamjenicom. 

Tako je pravilno reći: 

ispred ili iza kreveta,  

ali nije pravilno reći: 

sa ili bez novaca, 

jer ne možemo reći sa novaca. Iako je na engleskom jeziku pravilno reći with or without money, na hrvatskom jeziku reći ćemo umjesto toga: 

s novcem ili bez novaca  

ili  

s novcem ili bez njega. 

Slično se događa i u nabrajanjima u obliku natuknica. Potrebno je pripaziti da se svaka natuknica nastavlja na prvi dio rečenice. 

Knjiga sadrži: 

  • definicije osnovnih pojmova 
  • radne listove 
  • primjere praktičnih zadataka. 

Također je dobro primijetiti da je na engleskom jeziku uobičajeno svaku natuknicu započeti velikim početnim slovom, na što treba pripaziti kada se prevodi na hrvatski, jer na našem jeziku to nije pravilno. 

Živo i neživo 

Još jedna posebnost engleskog jezika jest postupanje s neživim predmetima kao da su živa bića. Nije nimalo neobično da u rečenici predmet obavlja neku radnju.  

English has fewer verb forms than German, but it has some. 

Engleski jezik ima manje glagolskih oblika nego njemački, ali ih ipak posjeduje. 

U engleskom jeziku ima manje glagolskih oblika nego u njemačkom. 

Glagol to have ne bi se trebao prevoditi kao posjedovati kada se radi o neživom posjedovatelju. Također je dobro promijeniti padež subjekta tako da zvuči prirodnije na hrvatskom jeziku. Dakle, u ovome primjeru engleski jezik ne može nešto imati, ali u njemu nešto, dakako, može biti. 

Sve prethodno navedene greške mogu se jednostavno dogoditi ako ne razmišljamo o tome kako nešto zvuči na ciljanom jeziku. Isto tako, jednostavno se mogu i izbjeći uz malo više pažnje. Izvorni jezik, naravno, može puno utjecati na način na koji nešto prevodimo, ali ako primijenimo ova pravila lako možemo loš prijevod pretvoriti u izvrstan. 

No ovo je samo mali dio grešaka koje se događaju kada radimo prijevod s engleskog jezika, a ako želiš prijevod bez greške, obrati nam se na 098 134 0882 ili putem e-pošte na info@dialog-group.eu.