Obavijesti

Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 16. 3. 2024. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Jovana Dučića 23a (4. sprat, u sklopu Elta HB) u sljedeće vrijeme:
  19. 4. – 8.00 h – 16.00 h
  22. 4. – 12.00 h – 17.00 h

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika. Certifikati će biti poslani 19. 4. (petak).

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 10. 2. 2024. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Jovana Dučića 23a (4. sprat, u sklopu Elta HB) u sljedeće vrijeme:
  18. 3. – 8.00 h – 16.00 h
  21. 3. – 8.00 h – 15.00 h
  22. 3. – 8.00 h – 16.00 h

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika. Certifikati će biti poslani 18. 3. (ponedjeljak).

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 9. 12. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Jovana Dučića 23a (4. sprat, u sklopu Elta HB) u sljedeće vrijeme:
  16. 1. – 8.00 h – 16.00 h
  17. 1. – 12.00 h – 17.00 h
 • Doboj: u Osnovnoj školi Dositej Obradović, na adresi Hilandarska 2 u Doboju
  20. 1. – 11.00 h – 14.00 h

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 11. 11. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Jovana Dučića 23a (4. sprat, u sklopu Elta HB) u sljedeće vrijeme:
  15. 1. – 8.00 h – 15.00 h
  16. 1. – 8.00 h – 16.00 h

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 9. 9. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Jovana Dučića 23a (4. sprat, u sklopu Elta HD) u sljedeće vrijeme:
  24. 10. – do 16.00 h
  25. 10. – 08.00 h – 13.00 h
 • Certifikati će biti poslani 24. 10. 2023. kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 12. 8. 2023. i brzih rezultata od ispita polaganog u Banja Luci 9. 9. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  21. 9. – do 16.00 h
  22. 9. – 08.00 h – 16.00 h
 • Certifikati će biti poslani 22. 9. 2023. kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 15. 7. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  29. 8. – do 15.00 h
  30. 8. – 08.00 h – 14.00 h
  31. 8. – 12.00 h – 16.00 h
 • Orašje, Srebrenik: molim kandidate da se jave na broj 063 656 308 kako bi se dogovorili oko preuzimanja.
 • Certifikati su poslani 29. 8. 2023. kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 10. 06. i 24. 06. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  9. 8. – 12.00 h – 16.00 h
  10. 8. – 12.00 h – 16.00 h
 • Doboj19. 8. 2023., u terminu od 10-14h u Osnovnoj školi Dositej Obradović
 • Kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom već su poslani.

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

certifikati od ispita održanog u Banja Luci 10. 6. 2023. i certifikati brzih rezultata od ispita održanog u Banja Luci 15. 7. 2023. mogu se preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  1. 8. – do 14.00 h
  3. 8. – 8.00 h – 16.00 h
  4. 8. 
  – 8.00 h – 16.00 h
 • Kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom isti će biti poslani dana 1. 8. 2023.

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog

Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 27. 05. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  11. 7. – do 16.00 h
  12. 7. – do 15.00 h
 • Doboj22. 7. 2023., u terminu od 10-14h u Osnovnoj školi Dositej Obradović
 • Kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom isti će biti poslani dana 12. 7. 2023.

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Doboju 20. 05. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  5. 7. – 11.00 – 19.00
  6. 7. – 13.00 – 15.00
  7. 7. – 11.00 – 19.00
 • Doboj: 22.07.2023, u terminu od 10-14h u Osnovnoj školi Dositej Obradović
 • Srebrenik: preuzimanje možete dogovoriti pozivom na broj 063656308

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Banja Luci 13. 05. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: na adresi Grčka 4 u sljedeće vrijeme:
  29. 6. – do 15 h
  30. 6. – 11.00 – 19.00
  3. 7. – 14.00 – 17.00
 • Doboj: 22.07.2023, u terminu od 10-14h u Osnovnoj školi Dositej Obradović
 • Srebrenik: preuzimanje možete dogovoriti pozivom na broj 063656308

Molimo sve kandidate koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje su naveli kao kontakt kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz njemačkog jezika.

Tim Dialog 


Dragi kandidati,

svoje certifikate od ispita polaganog u Doboju, 29. 04. 2023. možete preuzeti:

 • Banja Luka: radnim danima u terminu od 13-15h, na adresi Grčka 4
 • Doboj: 17.06.2023, u terminu od 10-14h u Osnovnoj školi Dositej Obradović
 • Srebrenik: preuzimanje možete dogovoriti pozivom na broj 063656308

Tim Dialog 


Poštovani,

certifikate od ispita rađenog 18. 3. 2023. u Doboju možete preuzeti 29. 4. 2023. u Osnovnoj školi Dositej Obradović u Doboju u terminu od 10.00-14.00 h

Centar Dialog


Poštovani,

Vaše certifikate od ÖSD ispita rađenog 11. 3. 2023. u Banja Luci možete preuzeti po sljedećem rasporedu:

– Banja Luka: radnim danima u terminu od 12-14h, u našoj kancelariji na adresi Grčka 4

Molimo sve kandidate, koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje si naveli kao kontakt, kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz Njemačke jezika.

Centar Dialog.


Poštovani,

Vaše certifikate od ÖSD ispita rađenog 11. 2. 2023. u Banja Luci možete preuzeti po sljedećem rasporedu:

– Banja Luka: radnim danima u terminu od 11-14h, u našoj kancelariji na adresi Grčka 4

– Banja Luka, Osnovna škola Jovan Cvijić, 25.3.2023. u terminu od 10-13h

– Kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom isti će biti poslani danas, 22. 3. 2023. 

Molimo sve kandidate, koji su naveli da žele da im diplome budu poslane brzom poštom, da budu dostupni na brojeve telefona koje si naveli kao kontakt, kako bi pošta mogla uredno da im dostavi certifikat iz Njemačke jezika.

Centar Dialog.


Poštovani,

Vaše certifikate od ispita rađenog 28.1.2023. i od brzih rezultata od ispita rađenog 25.2.2023 u Banja Luci možete preuzeti u sljedećim terminima:

 • Banja Luka: 11.3.2023. u terminu od 9-14h u Osnovnoj školi Jovan Cvijić
 • Banja Luka: 13.3.2023. u terminu od 11-14h u našoj kancelariji, na adresi Grčka 4.

Kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom, isti će biti poslani u ponedjeljak.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 063656308 i 066700755 ili na mejl osd@dialog-group.eu


Poštovani,

ispit iz njemačkog jezika biće održan 18.03. 2023. godine ( subota ), u Osnovnoj školi Dositej Obradović, na adresi Hilandarska 2 u  Doboju,  po sljedećem rasporedu:

·         A1: pismeni ispit u 9:00h, usmeni ispit od 10:30

A2: pismeni ispit u 9:00h, usmeni ispit od 10:30h

B1: Lesen: 10:30h, Hören: 11:50h, Schreiben: 12:40h, Sprechen od 13:40h

B2: pismeni dio ispita u 10:45h, usmeni dio ispita od 9:00h

Molimo Vas da dođete u školu 30 minuta prije početka ispita.

Svi kandidati će biti obaviješteni na dan ispita o tačnoj satnici usmenog ispita, te Vas molimo da se pridržavate satnice i da ne boravite u školi prije i nakon ispita.

POTVRDE. Svi kandidati koji polažu ispit u našem Centru mogu odmah na dan ispita da dobiju potvrdu o izlasku na ispit, koja se dodatno ne naplaćuje.

Svako naknadno izdavanje i slanje potvrde o izlasku na ispit se naplaćuje 20,00KM.

Molimo sve kandidate da donesu sa sobom:

 1. Važeći lični dokument sa slikom (ličnu kartu/pasoš/putovnicu). Strani državljani obavezno treba da donesu pasoš! (Vozačka dozvola se ne prihvata)
 2. Jednu kopiju pasoša (ne treba biti ovjerena)
 3. Kopija certifikata za prethodno položene dijelove ispita.

KANDIDATIMA KOJI NE DONESU POTREBNU DOKUMENTACIJU (KOPIJU PASOŠA I ORIGINAL LIČNI DOKUMENT) NEĆE BITI DOZVOLJEN IZLAZAK NA ISPIT, BEZ OBZIRA NA BLAGOVREMENU UPLATU I PRIJAVU ISPITA!

U ŠKOLU NIJE DOZVOLJENO UNOŠENJE MOBILNIH TELEFONA, PAMETNIH SATOVA (Smart Watch) i SKRIPTI. U SLUČAJU DA KANDIDAT UNESE NEŠTO OD NAVEDENOG, BIĆE UDALJEN SA ISPITA I DOBIĆE ZABRANU IZLASKA NA ÖSD ISPITE.

REZULTATI I CERTIFIKATI

Rezultati ispita i certifikati se čekaju od 4 do 6 sedmica nakon ispita. Radovi se ocjenjuju u Austriji, iz tog razloga Centar Dialog ne može da utiče na dužinu čekanja rezultata i certifikat.

** Kada rezultati budu poznati, Centar Dialog će putem E-maila obavijestiti kandidate o pristizanju rezultata.

Svi kandidati koji ne polože ispit imaju pravo na uvid u Auswertungsbogen (formular za ocjenjivanje). Uvid u Auswertungsbogen se vrši lično u prostorijama Dialoga. Nije dozvoljeno slikanje, skeniranje i fotokopiranje Auswertungsbogena. (Prüfungsordnung ÖSD)

Za sva dodatna pitanja pozovite nas na broj  063 656 308 ili nam pišite mail na osd@dialog-group.eu

Želimo Vam puno uspjeha na ispitu

S poštovanjem,

Centar Dialog


Dragi kandidati,

Vaše certifikate od ispita iz njemačkog jezika rađenog 21.01.2023. u Doboju možete preuzeti u sljedećim terminima:

 • Banja Luka: radnim danima u terminu od 11-14h u prostorijama Dialoga na adresi Grčka 4
 • Doboj: 18.03.2023. u terminu od 10-15h u Osnovnoj školi Dositej Obradović 
 • Srebrenik: 03.03.2023. u terminu po dogovoru pozivom na broj 063 656 308
 • Orašje: 04.03.2023. u terminu od 10-14h u Srednjoškolskom Centru fra Martina Nedića, na adresi: Osma ul. 66

Kandidati koji žele da promijene način preuzimanja certifikata iz njemačkog jezika mogu nas kontaktirati putem mejla osd@dialog-group.eu

Svim kandiatima koji su naveli da im se ÖSD certifkati pošalju poštom, isti će biti poslani danas, 01.03.2023.

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju na mejl osd@dialog-group.eu ili broj 066 700 755, 063 656 308

Tim Dialog


Poštovani kandidati,

Vaše certifikate od ÖSD ispita rađenog 13.1.2023. u Banja Luci možete preuzeti u sljedećim terminima u Banjaluci: 

22-24.2.2023. u terminu od 11-14h u našim prostorijama na adresi Grčka 4

25.2.2023. u terminu od 10-14h u Osnovnoj školi Jovan Cvijić

Kandidatima koji su naveli da im se certifikati pošalju poštom isti će biti poslani 22.2.2023. na adrese koje su nam ostavili prilikom prijave na ispit iz njemačkog jezika.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na mejl osd@dialog-group.eu ili na telefon 063656308, 063656309, 066700755.