Kako izgleda ÖSD ispit?

Smatraš da znaš njemački jezik dovoljno dobro da bi dobio certifikat? Odlično! Sada sve što trebaš jest prijaviti se na ÖSD ispit. Prijavu najjednostavnije možeš obaviti popunjavanjem osobnih podataka na sljedećoj poveznici: https://dialog-group.eu/hr/obrazac-osd-ispiti/ Nakon toga ti šaljemo ostale potrebne informacije vezane za ispit. Jednostavno, zar ne?

No što te čeka na ispitu? Kako on izgleda? Koliko traje? Koliko je bodova potrebno za prolazak? Ovdje ćemo sažeto napisati sve što bi te moglo zanimati!

Što je ÖSD ispit?

ÖSD ispit međunarodno je priznat kao dokaz jezične sposobnosti na njemačkom jeziku. Kreće se od razine A1 do C2 te je usklađen sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ). ÖSD je kratica koja znači „Österreichisches Sprachdiplom Deutsch“ (austrijska jezična diploma iz njemačkog jezika) kao i “Österreich, Schweiz, Deutschland” (Austrija, Švicarska, Njemačka). Različitost njemačkog jezika u te tri zemlje odražena je i u ispitima te se sve varijacije jednako tretiraju.

Razina A1

Za dobivanje certifikata za razinu A1, kandidat treba znati komunicirati na osnovnoj razini u jednostavnim svakodnevnim situacijama. Sastoji se od dva modula: pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit sastoji se od pisanja, slušanja i čitanja. Ako ostvariš dovoljno bodova u jednom modulu, sljedeći puta možeš polagati samo drugi modul.

Za čitanje, osoba pokazuje svoje razumijevanje njemačkog jezika kroz čitanje tekstova u tri različita zadatka. U slušanju kandidat kroz tri zadatka sluša razgovore koji prikazuju svakodnevne situacije. U dijelu pisanja kandidat mora popuniti obrazac i napisati jednostavan tekst. Modul govornih vještina sastoji se od triju različita zadataka: kratko predstavljanje samog sebe, jednostavan opis fotografije te igranje uloga. Bitno je istaknuti da uz minimalni broj bodova za prolazak za svaki modul, u cijelom pismenom dijelu ispita potrebno je imati ukupno najmanje 38 bodova za prolazak.

Trajanje ispitaMinimalni broj bodova za prolazak
Čitanje:25 min6/30
Slušanje:10 min6/30
Pisanje: 20 min4/15
Usmeni ispit:10 min12/25

Primjere ispita možete preuzeti ovdje:  https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a1/

Razina A2

Za ÖSD ispit razine A2, kandidat mora znati osnovno komunicirati u jednostavnim, rutinskim situacijama svog svakodnevnog i profesionalnog života. Ispit se sastoji od dva modula: pismeni i usmeni ispit. Pismeni ispit sastoji se od pisanja, slušanja i čitanja. Ako ostvariš dovoljno bodova u jednom modulu, sljedeći puta možeš polagati samo drugi modul.

Za čitanje kandidat rješava dva različita zadatka razumijevanja jezika. U slušanju se testira znanje jezika kroz tri zadatka za koje slušaš razgovore izvornih govornika. U pisanju moraš napisati kratki osobni e-mail. Modul govornih vještina sastoji se od dvaju različita zadatka: kratko predstavljanje samog sebe (na temelju 5 zadanih tema) te zajednička aktivnost. Bitno je istaknuti da uz minimalni broj bodova za prolazak za svaki modul, u cijelom pismenom dijelu ispita potrebno je imati ukupno najmanje 35 bodova za prolazak.

Trajanje ispitaMinimalni broj bodova za prolazak
Čitanje:30 min5/25
Slušanje:15 min6/30
Pisanje: 30 min3/15
Usmeni ispit:10 min10/20

Primjere ispita možete preuzeti ovdje:  https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/

Razina B1

Certifikatom za razinu B1 dokazuješ svladavanje osnova njemačkog jezika te pokazuješ praktične jezične vještine za svakodnevnu uporabu, kako u osobnom tako i u profesionalnom životu. Ispit se sastoji od četiriju modula: čitanje, slušanje, pisanje i pričanje. Svaki od navedenih modula može se polagati i samostalno, a možeš kombinirati i nekoliko modula ili ih polagati sve u isto vrijeme. Svaki modul koji prođeš više ne moraš polagati. Za svaki certifikat možeš dobiti modul, a ako unutar jedne godine položiš sve module u istom ispitnom centru dobit ćeš puni certifikat za cijeli položeni ispit.

Čitanje se sastoji od pet zadataka u kojima pokazuješ svoje znanje razumijevanja napisanog teksta. Za modul slušanje rješavaš četiri zadatka uz slušanje razgovora na njemačkom jeziku. Modul pisanje sastoji se od triju dijelova u kojima moraš napisati e-mail i post za raspravu. Modul govornih vještina sastoji se od triju dijelova: dogovaranje planova s partnerom, predstavljanje odabrane teme te razgovor o tvojoj temi i temi partnera.

Trajanje ispitaMinimalni broj bodova za prolazak
Čitanje:65 min60/100
Slušanje:40 min60/100
Pisanje: 60 min60/100
Usmeni ispit:15 min60/100

Primjere ispita možete preuzeti ovdje: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b1-zb1/

Razina B2

Na razini B2 kandidat je sposoban jasno i detaljno komunicirati o širokom rasponu tema te spontano i tečno voditi normalan razgovor s izvornim govornicima. Osim privatnih i poslovnih razgovora, kandidat može razumjeti tekstove koji se odnose na njihovo stručno područje. Ispit se sastoji od dvaju modula – pismenog dijela kojega čine pisanje, slušanje i čitanje te usmenog dijela.

Čitanje se sastoji od ispitivanja detaljnog razumijevanja nekoliko tekstova na njemačkom jeziku. Na modulu slušanje kandidat sluša razgovore o generalnim i društvenim temama. U pisanju kandidati moraju sastaviti dva teksta (formalni e-mail; argumentaciju/mišljenje). Usmeni dio ispita sastoji se od triju zadatka: konzultacija, opis slike te rasprava. Bitno je istaknuti da uz minimalni broj bodova za prolazak za svaki modul, u cijelom pismenom dijelu ispita potrebno je imati ukupno najmanje 42 boda za prolazak.

Trajanje ispitaMinimalni broj bodova za prolazak
Čitanje:90 min10/20
Slušanje:30 min10/20
Pisanje: 90 min15/30
Usmeni ispit:20-25 min18/30

Primjere ispita možete preuzeti ovdje: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b2-zb2/

Razina C1

Ispit razine C1 ispituje sposobnost kandidata da komunicira u različitim profesionalnim i društvenim situacijama koje obuhvaćaju kompleksnije teme. Uspješno polaganje ovog ispita označava visoku razinu točnosti i specifičnosti te pravilnu uporabu registra ovisno o društvenoj situaciji. Ispit se sastoji od pismenog (čitanje, pisanje, slušanje) i usmenog dijela.

Na modulu čitanje ispituje se kandidatovo razumijevanje detalja u nekoliko tekstova na njemačkom jeziku. Na slušanju kandidat pažljivo sluša razgovore o generalnim i društvenim temama. Na modulu pisanje kandidati moraju sastaviti dva teksta (formalni e-mail; argumentaciju/mišljenje). Usmeni dio ispita sastoji se od triju zadatka: konzultacija, opis slike te rasprava. Bitno je istaknuti da uz minimalni broj bodova za prolazak za svaki modul, u cijelom pismenom dijelu ispita potrebno je imati ukupno najmanje 42 boda za prolazak.

Trajanje ispitaMinimalni broj bodova za prolazak
Čitanje:90 min10/20
Slušanje:30 min10/20
Pisanje: 90 min15/30
Usmeni ispit:20-25 min18/30

Primjere ispita možete preuzeti ovdje: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-b2-zb2/

Ako imaš dodatnih pitanja vezanih za ÖSD ispit, javi nam se na info@dialog-group.eu ili telefonski na 098 134 0882.